Gezonde woonruimte
voor iedereen bereikbaar maken

Onze ambities, missie & visie

Gezonde woonruimte voor mens en klimaat

FLETTS® heeft er voor gekozen om appartementen te ontwikkelen (als een product), met een positief effect voor bewoners & klimaat. Wij bouwen in hout. Houtbouw heeft de potentie grote vragen te beantwoorden in de huidige bouwopgave.

Bouwen kan sneller, beter, goedkoper en duurzamer. Daar geloven wij in. Een andere kijk op bouwen is nodig. De aanpak van FLETTS® is duidelijk anders dan we traditioneel gewend zijn in de bouw. Dit is een bewuste keuze en noodzakelijk om volgens onze missie ‘snel & klimaatvriendelijk, mooie & betaalbare appartementen te leveren’.

“Met de bouw van deze appartementen laten we het traditionele beeld van sociale woningbouw achter ons”

Mooi

Hoe bouwen we duurzamer, sneller en mooier? Wij geloven dat conceptuele woningbouw niet ten kostte hoeft te gaan van esthetiek. Door zowel de technische als esthetische kwaliteiten van hout in te zetten kunnen we bijzondere woongebouwen maken die tevens aanpasbaar zijn. Het is onze ambitie om fantastische gebouwen te maken.

Gezond

Gezond zijn is belangrijk voor mensen. Een woonruimte kan bijdragen aan de gezondheid van de bewoners, dat is in ieder geval ons streven. FLETTS® appartementen worden daarom gebouwd met natuurlijke materialen. Zo wordt een omgeving gecreëerd waarin mensen zich goed voelen. De constructie van de appartementen maken wij van massief hout (CLT). De isolatie in gevel en dak is cellulose. De materialen aan de buitenzijde hebben bij voorkeur ook een natuurlijke look. Bij de appartementen van FLETTS® zie je hout binnen en buiten.

Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen is niet alleen goed voor de bewoners, ook het klimaat vaart er wel bij. Wij gunnen iedereen een gezonde woning.

Betaalbaar

Op veel plekken in Nederland is er een tekort aan betaalbare en passende woonruimte. FLETTS® wil gezonde woonruimte voor iedereen bereikbaar maken. Daarom onze focus op professionele opdrachtgevers. Wij zijn er voor woningcorporaties en ontwikkelaars. Investeringskosten zijn belangrijk, maar bij de ontwikkeling van ons product is ook goed gekeken naar onderhoud. Onze appartementengebouwen hebben verrassend lage onderhoudskosten. Appartementen van hout bereikbaar maken voor de sociale huursector, is onze ambitie.